Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

19.04.2024.

63. citāts

Frīdrihs Hajeks par indivīda brīvību kā pamatu ideāliem un realitātei

«Jauniešiem ir taisnība, ja viņi netic idejām, kurām pakļaujas vairums viņu vecāku. Bet viņi arī maldās vai tiek maldināti, ja uzskata, ka tās vēl arvien ir deviņpadsmitā gadsimta liberālās idejas, ko patiesībā jaunākā paaudze tik tikko pazīst. Kaut arī nevaram nedz vēlēties, nedz arī spēt atgriezties atpakaļ deviņpadsmitā gadsimta realitātē, mums ir iespēja īstenot tā ideālus – un tie nebija zemi. Šajā ziņā mums nav tiesību justies pārākiem par mūsu vectēviem; un mums nevajadzētu aizmirst, ka tieši mēs, divdesmitais gadsimts, radījām jucekli, nevis viņi. Ja arī viņi vēl nebija pilnībā apguvuši visu nepieciešamo, lai radītu tādu pasauli, kādu vēlējās, tad tostarp gūtā pieredze mūs noteikti ir labāk sagatavojusi šim uzdevumam. Ja pirmais mēģinājums radīt brīvu cilvēku pasauli mums nav izdevies, tad jāmēģina vēlreiz. Galvenais princips, ka indivīda brīvība ir vienīgā patiesi progresīvā politika, paliek tikpat patiess šodien kā deviņpadsmitajā gadsimtā.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 294. lpp. /