Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

14.04.2024.

27. citāts

Frīdrihs Hajeks par brīvības cenu

«Ir būtiski mums no jauna iemācīties godīgi atzīt, ka brīvībai ir sava cena un ka mums kā indivīdiem jābūt gataviem uz smagiem materiāliem upuriem, lai to saglabātu. Ja mēs to vēlamies paturēt, mums jāatgūst pārliecība, uz ko balstīts brīvības likums anglosakšu valstīs un ko Bendžamins Franklins izteicis vārdos, kas attiecināmi uz mūsu dzīvi gan kā indivīdiem, gan arī kā nācijām: «Tie, kas atsakās no pamatbrīvības, lai iegūtu nedaudz īslaicīgas drošības, nav pelnījuši nedz brīvību, nedz drošību.»»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 170. lpp. /