Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

26.08.2024.

55. citāts

Frīdrihs Hajeks par starptautiska sadales plāna vienādošanu

«Plānot apzinātu dzīves līmeņa vienādošanu nozīmē, ka dažādas prasības jāierindo atbilstoši to vērtībai, ka dažas no tām jāstāda augstāk par citām un ka pēdējām jāgaida sava kārta – kaut arī tie, kuru intereses tādā veidā tiek pazeminātas, var būt pārliecināti ne tikai par savu taisnību, bet arī par spēju sasniegt mērķus agrāk, ja vien tiem ļautu vaļu darboties pēc savām iecerēm. Nav nekāda pamatojuma, kas ļautu izlemt, vai nabadzīga rumāņu zemnieka prasības ir steidzamākas nekā vēl nabadzīgāka albāņa prasības vai arī slovāku kalnu gana vajadzības ir lielākas nekā viņa slovēņu kolēģa vajadzības. Bet, lai viņu dzīves līmeni celtu pēc vienota plāna, kādam apzināti jāsamēro visu šo prasību vērtība un jāizšķiras starp tām. Un, kolīdz šādu plānu sāk īstenot, visiem plānotā reģiona resursiem jākalpo šim plānam – nevar būt nekādi izņēmumi tiem, kuri uzskata, ka paši par sevi varētu labāk tikt galā. Ja viņu prasība ir ierindota zemāk, viņiem būs jāstrādā, lai vispirms apmierinātu to vajadzības, kuriem piešķirta priekšroka.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 279. lpp. /