Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

23.07.2024.

32. citāts

Frīdrihs Hajeks par kolektīvisma sistēmu

«No kolektīvisma skatpunkta neiecietība pret nevienprātību un brutāla tās apspiešana, indivīda dzīves un laimes pilnīga ignorēšana būtiski un neizbēgami izriet no šīs pamata premisas, un kolektīvists var to atzīt un tai pašā laikā apgalvot, ka viņa sistēma ir pārāka par to, kurā «savtīgajām» indivīda interesēm ļauts kavēt sabiedrības izvirzīto mērķu pilnīgu sasniegšanu. Kad vācu filozofi tiekšanos pēc personīgās laimes atkal un atkal ataino kā pašu par sevi amorālu, bet kā slavējamu – tikai uzliktu pienākumu pildīšanu, viņi pret sevi ir pilnīgi patiesi, lai cik to būtu grūti saprast tiem, kas audzināti citās tradīcijās.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 188. lpp. /