Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

18.06.2024.

23. citāts

Frīdrihs Hajeks par ekonomisko brīvību

«Mēdz teikt, ka politiskajai brīvībai nav nozīmes bez ekonomiskās brīvības. Tas gan ir tiesa, bet gandrīz pretējā nozīmē, nekā šo frāzi lieto plānotāji. Ekonomiskā brīvība, kas ir jebkuras citas brīvības priekšnoteikums, nevar būt brīvība no ekonomiskajām rūpēm, kuru mums sola sociālisti un kuru var iegūt, tikai vienlaikus atbrīvojot indivīdu no nepieciešamības un varas izvēlēties; tai jābūt mūsu ekonomiskās darbības brīvībai, kas līdzi izvēles tiesībām neizbēgami nes arī risku un šajās tiesībās ietverto atbildību.»  

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 133. lpp. /