Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

16.04.2024.

2. citāts

Frīdrihs Hajeks par drosmi stāties pretī briesmām

«Vēl arvien nav saskatīta lielākā traģēdija, ka Vācijā lielā mērā tieši labas gribas ļaudis, demokrātiskajās valstīs apbrīnoti un atdarināti, sagatavoja, ja ne pat radīja augsni spēkiem, kuri tagad pārstāv visu to, ko tagad nicina. Tomēr mūsu iespēja izvairīties no līdzīga likteņa ir atkarīga no drosmes stāties pretī briesmām un no gatavības pārskatīt pat vislolotākās cerības un ambīcijas, ja tās izrādītos briesmu avots. Pazīmju, ka mums piemīt intelektuāla drosme atzīt sev, ka esam kļūdījušies, pagaidām nav daudz. Tikai retais ir gatavs piekrist, ka fašisma un nacisma uzplaukums nav bijusi reakcija uz iepriekšējā perioda sociālistiskajām tendencēm, bet gan nepieciešams šo tendenču iznākums.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 21.-22. lpp. /