Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

25.05.2024.

42. citāts

Frīdrihs Hajeks par individuālās rīcības parādībām

«Mūsu paaudze riskē aizmirst ne tikai, ka morāle neizbēgami ir individuālās rīcības parādība, bet arī ka tā var eksistēt tikai tajā sfērā, kur indivīds var pats brīvi lemt un ir aicināts brīvprātīgi upurēt personīgo izdevīgumu, lai ievērotu morālo likumu. Ārpus individuālās atbildības sfēras nav nedz labā, nedz sliktā, nav nedz iespēju morāliem nopelniem, nedz iespēju parādīt savu pārliecību, upurējot savas vēlmes tam, ko uzskata par pareizu. Tikai tur, kur mēs paši esam atbildīgi par savām interesēm un esam brīvi tās upurēt, mūsu lēmumam ir morāla vērtība. Nedz mums ir tiesības būt nesavtīgiem uz kāda cita rēķina, nedz nesavtība ir kāds nopelns, ja nav dota izvēle.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 261. lpp. /