Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

17.06.2024.

41. citāts

Frīdrihs Hajeks par individuālo un sabiedrības brīvību

«Tagad mums uz brīdi jāatgriežas pie izšķirīgā punkta – ka individuālā brīvība nav savienojama ar viena mērķa pārākumu, kuram visai sabiedrībai jābūt pilnīgi un pastāvīgi pakārtotai. Vienīgais izņēmums likumam, ka brīvu sabiedrību nedrīkst pakļaut vienam mērķim, ir karš un citas nepastāvīgas katastrofas, kad gandrīz visa pakārtošana tūlītējai un neatliekamai vajadzībai ir cena, ko mēs maksājam par ilglaicīgu savas brīvības saglabāšanu. Tas arī izskaidro, kāpēc tik maldinoši ir daudzi populāri izteikumi, ka miera nolūkos jādara tas, ko esam iemācījušies darīt kara nolūkos: ir saprātīgi īslaicīgi upurēt brīvību, lai nākotnē tā būtu stiprāka, bet to pašu nevar teikt par sistēmu, kas piedāvāta kā pastāvīga iekārta.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 255.-256. lpp. /