Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.07.2024.

33. citāts

Frīdrihs Hajeks par totalitāru sabiedrību un amatiem

«Nav gandrīz nekā tāda, kas varētu mudināt pēc mūsu standartiem labus cilvēkus tiekties uz vadošiem amatiem totalitārajā mašīnā, un ir ļoti daudz tāda, kas tos atturētu, turpretī nežēlīgajiem un negodīgajiem tā sniedz sevišķas iespējas. Būs darbi, par kuru pašu par sevi ļaunumu nevienam nav šaubu, bet kuri jāpadara kāda augstāka mērķa sasniegšanai un kuri jāizpilda ar tādu pašu izveicību un tikpat efektīvi kā jebkuri citi. Un, tā kā būs jāveic darbības, kas pašas par sevi ir ļaunas un ko neviens tradicionālās morāles arvien vēl ietekmētais nevēlēsies veikt, tad gatavība darīt ļaunas lietas kļūs par ceļu uz paaugstinājumu un varu. Totalitārā sabiedrībā ir daudz tādu amatu, kuros vajadzīga nežēlība un iebiedēšana, apzināta krāpšana un spiegošana.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 190. lpp. /