Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

18.06.2024.

20. citāts

Frīdrihs Hajeks par likumu un patvaļīgu rīcību

«Likums var legalizēt un, lai padarītu iespējamu ekonomiskās darbības centrālu vadību, tam nākas legalizēt to, kas būtībā ir un paliek patvaļīga rīcība. Ja likums saka, ka šāda padome vai varas iestāde drīkst darīt, ko vien vēlas, tad jebkas, ko padome vai varas iestāde dara, ir likumīgs – bet tās darbības noteikti neatbilst tiesiskumam. Nododot valdībai neierobežotu varu, vispatvaļīgāko režīmu var padarīt likumīgu; un šādā veidā demokrātija var iedibināt visgalējāko iedomājamo despotismu.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 112. lpp. /