Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

05.03.2024.

45. citāts

Frīdrihs Hajeks par anglosakšu tikumu retumu un zemāku novērtējumu

«Viens kolektīvisma izplatīšanās izraisīts morālo vērtību izmaiņu aspekts pašlaik rada īpašu vielu pārdomām. Proti, aizvien zemāk vērtētie un tādēļ aizvien retākie tikumi ir tieši tie, ar kuriem anglosakši pamatoti lepojas un kuros viņu izcilība ir vispāratzīta. Šie tikumi, kas viņiem piemita augstākā mērā nekā vairumam citu tautu, izņemot tikai dažas mazākas nācijas, kā šveicieši un nīderlandieši, ir neatkarība un pašpaļāvība, individuālā iniciatīva un vietējā atbildība, sekmīga paļaušanās uz brīvprātīgu darbību, neiejaukšanās kaimiņa lietās un iecietība pret citādo un dīvaino, cieņa pret ieražām un tradīcijām un veselīgas aizdomas pret varu un varas nesējiem. Gandrīz visas tradīcijas un iedibinājumus, kuros demokrātiskais morāles gars izpaužas visraksturīgāk un kuri savukārt ir veidojuši Anglijas un Amerikas nacionālo raksturu un visu morālo klimatu, kolektīvisma progress un tam piemītošās centralizācijas tendences arvien vairāk iznīcina.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 265. lpp. /