Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

27.08.2024.

9. citāts

Frīdrihs Hajeks par ticības liberālisma pamatprincipiem sarukšanu

«Pateicoties liberālās politikas lēnās virzības raisītajai pieaugošajai nepacietībai, pamatotajam aizkaitinājumam pret tiem, kas izmantojuši liberālisma frazeoloģiju, lai aizstāvētu antisociālas privilēģijas, un milzīgajām ambīcijām, kas bija šķietami attaisnojamas ar jau sasniegtajiem materiālajiem uzlabojumiem, pirms gadsimtu mijas ticība liberālisma pamatprincipiem arvien vairāk saruka. Jau sasniegtais tika uzskatīts par drošu un nezūdošu, un iegūtu uz visiem laikiem.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 39. lpp. /