Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.05.2024.

28. citāts

Frīdrihs Hajeks par sociālismu teorijā un praksē

«Kamēr vien sociālisms paliek teorētisks, tas ir internacionāls, bet, tiklīdz to īsteno praksē, vai tas būtu Krievijā vai Vācijā, tas kļūst vardarbīgi nacionālistisks, un tas ir viens no iemesliem, kādēļ «liberālais sociālisms», kādu iedomājas vairums ļaužu Rietumu pasaulē, ir tīri teorētisks, kurpretim sociālisma prakse visur ir totalitāra. Kolektīvismā nav vietas plašajam liberālisma humānismam, bet gan tikai šaurajam totalitārisma partikulārismam.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 178.–179. lpp. /