Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

17.06.2024.

25. citāts

Frīdrihs Hajeks par dažādām sistēmām II

«Mūsu paaudze ir aizmirsusi, ka privātīpašuma sistēma ir svarīgākais brīvības garants ne tikai tiem, kam īpašums pieder, bet ne mazāk arī tiem, kam tas nepieder. Tikai tādēļ, ka kontrole pār ražošanas līdzekļiem ir sadalīta starp daudziem cilvēkiem, kas rīkojas neatkarīgi, nevienam nav pilnīgas varas pār mums un mēs kā indivīdi varam izlemt, ko ar savu dzīvi iesākt.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 138. lpp. /