Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

14.04.2024.

16. citāts

Frīdrihs Hajeks par formālo vienlīdzību

«Neizbēgams un tikai šķietami paradoksāls tā visa rezultāts ir tāds, ka formāla vienlīdzība likuma priekšā ir pretrunā un faktiski nesavienojama ar jebkuru valdības darbību, kas apzināti vērsta uz dažādu cilvēku materiālo jeb mantisko vienlīdzību, un ka jebkurai politikai, kas tieši virzīta uz mantas sadales taisnīguma ideālu, jānoved pie tiesiskuma sagraušanas. Lai iegūtu vienādu rezultātu dažādiem cilvēkiem, pret tiem jāizturas dažādi. Dot dažādiem cilvēkiem tādas pašas objektīvās iespējas nenozīmē sniegt tiem tādas pašas subjektīvās izredzes. Nevar noliegt, ka tiesiskums rada ekonomisku nevienlīdzību – taču tam par labu var apstiprināt, ka šī nevienlīdzība nav veidota tā, lai noteiktā veidā skartu noteiktus cilvēkus.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 108.-109. lpp. /