Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.07.2024.

21. citāts

Frīdrihs Hajeks par tiesiskumu un likumdošanas jomas ierobežojumiem

«[T]iesiskums ietver likumdošanas jomas ierobežojumus: tas to iegrožo līdz tāda veida vispārīgiem likumiem, kas pazīstami kā formālie likumi, un izslēdz tādu likumdošanu, kas ir tieši mērķēta vai nu uz noteiktiem cilvēkiem, vai uz atļauju kādam izmantot valsts piespiedu varu šādas diskriminācijas nolūkā. Tas nenozīmē, ka visu regulē likums, bet gan, gluži otrādi, ka valsts piespiedu varu var izmantot tikai ar likumu iepriekš definētos gadījumos un tādā veidā, ka var paredzēt, kā tā tiks izmantota.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 113. lpp. /