Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.07.2024.

40. citāts

Frīdrihs Hajeks par ļaužu pakļaušanos bezpersoniskajiem tirgus spēkiem

«Tieši ļaužu pakļaušanās bezpersoniskajiem tirgus spēkiem pagātnē darīja iespējamu tādas civilizācijas veidošanos, kas bez tās neizveidotos; tieši šādi pakļaujoties, mēs ik dienas palīdzam veidot kaut ko, kas ir lielāks, nekā jebkurš no mums var pilnībā izprast. Nav svarīgi, vai pagātnē cilvēki tam pakļāvās ticībā, ko tagad uzskata par māņiem, – reliģiskā pazemības garā vai pārspīlētā cieņā pret primitīvām pirmo ekonomistu mācībām. Būtiski ir tas, ka ir bezgala sarežģītāk racionāli izprast vajadzību pakļauties spēkiem, kuru darbībai mēs nespējam detalizēti izsekot, nekā to darīt aiz pazemīgas bijības, ko iedveš reliģija vai pat cieņa pret ekonomikas doktrīnām.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 254. lpp. /