Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

18.06.2024.

51. citāts

Frīdrihs Hajeks par ekonomisko plānošanu

«Tie, kas vismaz daļēji saprot šos draudus, parasti secina, ka ekonomiskā plānošana jāveic «starptautiski», ar kādas pārnacionālas iestādes palīdzību. Kaut arī tas novērstu dažus acīmredzamus draudus, ko izraisa plānošana nacionālā līmenī, tomēr šķiet, ka šādu ambiciozu shēmu atbalstītāji gluži labi neizprot vēl lielākus sarežģījumus un draudus, ko rada viņu ierosinājums. Problēmas, ko izraisa apzināta ekonomisko lietu vadīšana nacionālā mērogā, neizbēgami pieņem vēl lielākus apmērus, kad to pašu mēģina darīt starptautiski.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 273. lpp. /