Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.07.2024.

48. citāts

Frīdrihs Hajeks par liberālisma atmešanu starptautiskajās attiecībās

«Nevienā citā jomā pasaule vēl nav maksājusi tik augstu cenu par deviņpadsmitā gadsimta liberālisma atmešanu kā tajā, kur šī atkāpšanās iesākās, – starptautiskajās attiecībās. Un tomēr no visa, ko pieredzei mums vajadzēja iemācīt, esam apguvuši tikai mazu daļu. Pašreizējie priekšstati par vēlamo un darāmo šeit varbūt pat vairāk nekā citur vēl arvien ir tādi, kas var dot gaidītajam pretēju rezultātu.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 271. lpp. /