Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

17.06.2024.

24. citāts

Frīdrihs Hajeks par dažādām sistēmām I

«Mūsu priekšā ir izvēle nevis starp tādu sistēmu, kurā katrs gūs, ko pelnījis atbilstoši kādiem absolūtiem un universāliem tiesību standartiem, un tādu, kur individuālo sadalījumu daļēji nosaka nejaušība vai veiksme un neveiksme, bet gan starp sistēmu, kur dažu cilvēku griba nosaka, kurš ko saņem, un sistēmu, kur vismaz daļēji tas ir atkarīgs no iesaistīto cilvēku spējām un uzņēmības un daļēji no neparedzamiem apstākļiem.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 136. lpp. /