Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.07.2024.

56. citāts

Frīdrihs Hajeks par starptautiska sadales plāna vienādošanas sekām

«Šādā situācijā ikkatrs pamatoti uzskatīs, ka viņam klājas sliktāk nekā tad, ja būtu pieņemts kāds cits plāns, un ka tieši valdošie spēki piesprieduši viņam neizdevīgāku vietu, nekā viņam pienākas pēc paša domām. Uzsākt šādu ieceri reģionā, kuru apdzīvo mazas tautas, kas katra vienlīdz dedzīgi tic savam pārākumam pār citām, nozīmē ķerties pie uzdevuma, kuru var īstenot tikai ar spēku. Praksē tas nozīmētu, ka lielo nāciju lēmumiem un varai būtu jānosaka, vai straujāk jāceļ maķedoniešu vai bulgāru zemnieka dzīves līmenis, vai Rietumu standartiem straujāk tuvosies čehu vai ungāru kalnracis. Nevajag lielas zināšanas par cilvēka dabu un noteikti vajag tikai nelielas zināšanas par Centrāleiropas tautām, lai saprastu, ka, lai arī kāds lēmums tiktu uzspiests, daudziem, droši vien vairākumam, konkrētā izvēlētā kārtība šķitīs augstākajā mērā netaisnīga un ka viņu kopīgais naids drīz vien vērsīsies pret varu, kura, lai arī cik objektīvi, tomēr faktiski lemj viņu likteni.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 279.-280. lpp. /