Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.07.2024.

47. citāts

Frīdrihs Hajeks par ticību tradicionālajām vērtībām

«Lai gūtu panākumus kara ideoloģijās un dabūtu savā pusē morālo stāju saglabājušos elementus ienaidnieku zemēs, mums vispirms jāatgūst ticība tradicionālajām vērtībām, ko senāk esam aizstāvējuši, un mums jābūt morālai drosmei sīksti aizsargāt ideālus, kuriem uzbrūk ienaidnieki. Uzticēšanos un atbalstu mēs iegūsim ne jau ar kaunīgu atvainošanos un solījumiem, ka strauji reformējamies, ne jau ar skaidrojumiem, ka meklējam kādu kompromisu starp tradicionālajām liberālajām vērtībām un jaunajām totalitārajām idejām. Nozīme ir ne jau neseniem mūsu sociālajos iedibinājumos veiktiem uzlabojumiem, kas ir mazsvarīgi salīdzinājumā ar divu pretēju dzīvesveidu pamatatšķirībām, bet gan nelokāmai ticībai tām tradīcijām, kas Angliju un Ameriku padarījušas par brīvu un taisnīgu, tolerantu un neatkarīgu tautu valstīm.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 269. lpp. /