Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

18.06.2024.

34. citāts

Frīdrihs Hajeks par cilvēka darbību nosodīšanu

«Pilnīgi totalitārisma garā ir nosodīt jebkādu cilvēka darbību, ko veic pašas darbības pēc un bez slēpta nolūka. Zinātne zinātnes pēc un māksla mākslas pēc ir vienlīdz nīstama nacistiem, mūsu sociālistiskajiem intelektuāļiem un komunistiem. Katrai darbībai attaisnojums jāgūst no apzināta sociāla nolūka. Nedrīkst būt spontānas, nevadītas darbības, jo tām var būt neparedzamas un plāna neatbalstītas sekas.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 203. lpp. /