Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

19.08.2024.

54. citāts

Frīdrihs Hajeks par starptautiskas plānveida sadales sistēmas uzturēšanu

«Ir visai droši, ka starptautiskā plānveida sistēmā nabadzīgākās nācijas daudz vairāk nekā brīvā ekonomikā ienīstu un apskaustu turīgākās un tādēļ varenākās nācijas; un pirmās no tām, pamatoti vai nepamatoti, būtu pārliecinātas, ka viņu stāvoklis varētu uzlaboties daudz ātrāk, ja tām būtu vaļa darīt, ko tās vēlas. Nudien, ja taisnīgas sadales uzturēšana starp dažādām tautām kļūtu par starptautiskas iestādes pienākumu, tas ne tikai nozīmētu pastāvīgu un neizbēgamu sociālisma doktrīnas attīstīšanu, bet šķiru nesaskaņas izvērstos par cīņu starp dažādu valstu strādnieku šķirām.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 278. lpp. /