Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

25.05.2024.

59. citāts

Frīdrihs Hajeks par būtisko izejmateriālu kontroles ietekmi

«Jebkuras tādas izejvielas kā benzīna vai koksnes, gumijas vai alvas kontrolētājs būtu veselu industriju un valstu likteņa pavēlnieks. Lemdams, vai ļaut piegādēm pieaugt un cenām vai ražotāju ienākumiem kristies, tas lemtu, vai kādai valstij ļaut uzsākt kādu jaunu rūpniecību vai arī liegt. Tas «aizsargātu» dzīves līmeni tiem, kurus uzskata par īpašā aizgādībā nodotiem, toties daudziem, kas ir stipri sliktākā stāvoklī, atņemtu labāko un varbūt vienīgo iespēju to uzlabot. Ja šādi kontrolētu visus būtiskos izejmateriālus, tad patiešām nebūtu nevienas jaunas industrijas, nevienas jaunas ieceres, ko kādas valsts iedzīvotāji varētu uzsākt bez kontrolētāju atļaujas, jebkuru attīstības vai uzlabojumu plānu varētu izjaukt ar viņu veto. Tas pats attiecas uz starptautisku vienošanos par tirgus «sadalījumu» un pat vēl vairāk uz investīciju kontroli un dabas resursu attīstīšanu.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 282. lpp. /