Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

17.06.2024.

46. citāts

Frīdrihs Hajeks par sociālistu morāles vērtībām

«Kreisā inteliģence nudien tik ilgi pielūgusi svešus dievus, ka liekas gandrīz nespējīga saredzēt kaut ko labu raksturīgajos angļu iedibinājumos un tradīcijās. Šie sociālisti, protams, nevar atzīt, ka morālās vērtības, ar kurām vairums no viņiem lepojas, lielā mērā radījuši iedibinājumi, kurus viņi vēlas sagraut. Un šī nostāja diemžēl neaprobežojas ar zvērinātiem sociālistiem. Kaut arī jācer, ka tas neattiecas uz mazāk dzirdamajiem, bet daudzskaitlīgākiem izsmalcinātajiem angļiem, tomēr, ja jāvērtē pēc idejām, kas izpaužas šībrīža politiskajā diskusijā un propagandā, tad tādi angļi, kas ne tikai «runā Šekspīra valodā», bet arī uztur «to ticību un morāli, kas piemita Miltonam», šķiet gandrīz izzuduši.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 267. lpp. /