Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

19.04.2024.

43. citāts

Frīdrihs Hajeks par personu atbildību

«Kustībai, kuras galvenais apsolījums ir atbrīvošana no atbildības, nevar nebūt amorālas sekas, lai arī cik cēli ideāli būtu to radījuši. Vai var stipri šaubīties, ka sajūta par personīgo pienākumu izskaust netaisnības, ciktāl to ļauj mūsu individuālā vara, ir vājināta, nevis stiprināta, ka gan gatavība uzņemties atbildību, gan apziņa, ka mums ir individuāls pienākums prast izvēlēties, ir jūtami bojāta? Ir milzīga atšķirība starp prasību, lai varas iestādes panāk vēlamo kārtību, vai pat labprātīgu pakļaušanos, ja vien visi citi ir spiesti darīt to pašu, un gatavību darīt to, ko pats uzskata par pareizu, upurējot savas vēlmes un varbūt par spīti naidīgam sabiedrības uzskatam. Ir pamats pieņemt, ka patiesībā esam kļuvuši iecietīgāki pret noteiktiem pāridarījumiem un daudz vienaldzīgāki pret netaisnībām individuālos gadījumos, kopš skatus esam pievērsuši pilnīgi citai sistēmai, kurā visu nokārtos valsts.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 262.-263. lpp. /