Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

19.04.2024.

36. citāts

Frīdrihs Hajeks par nicinājumu pret intelektuālo brīvību

«Varbūt visvairāk satrauc tas, ka nicinājums pret intelektuālo brīvību neuzrodas tikai tad, kad totalitārā sistēma ir jau nodibināta, bet to var allaž sastapt pie intelektuāļiem, kas pieņēmuši kolektīvistisku pārliecību un ir atzīti par intelektuāliem līderiem pat valstīs ar vēl arvien liberālu iekārtu.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 204. lpp. /