Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.07.2024.

19. citāts

Frīdrihs Hajeks par tiesiskumu un likumu

«Ideja, ka likumdevēja varai nav robežu, daļēji ir tautas suverenitātes un demokrātiskās pārvaldes rezultāts. Tā stiprināta ar uzskatu, ka, ja vien visas valsts darbības pienācīgi sankcionē likumdošana, tad tiesiskums tiks saglabāts. Bet tā ir pilnīgi maldīga tiesiskuma izpratne. Tiesiskumam nav liela sakara ar to, vai visas valdības darbības ir likumīgas juridiskā ziņā. Tās varētu tādas būt un tomēr neatbilst tiesiskumam. Tas, ka kādam ir pilnīgas likumiskās tiesības rīkoties tā, kā tas rīkojas, neatbild uz jautājumu, vai likums viņu pilnvaro rīkoties patvaļīgi vai arī likums viennozīmīgi nosaka, kā viņam jārīkojas.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 111.-112. lpp. /