Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

25.05.2024.

15. citāts

Frīdrihs Hajeks par plānošanas ietvaros veiktu diskrimināciju

«Nav šaubu, ka plānošanā neizbēgami ietilpst dažādu cilvēku zināmu vajadzību apzināta diskriminācija, atļauja kādam darīt to, no kā cits būs jāattur. Ar likuma spēku tai jānosaka, cik turīgi būs noteikti cilvēki, ko dažādi cilvēki drīkstēs darīt un ko turēt īpašumā. Būtībā tas nozīmē atgriešanos pie sociālā stāvokļa varas un «virzības uz progresīvo sabiedrību» – kas slavenajā sera Henrija Meina formulējumā «līdz šim bijusi virzība no sociālā stāvokļa uz līgumattiecībām» – atcelšanu.»  

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 108. lpp. /