Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

13.07.2024.

5. citāts

Frīdrihs Hajeks par totalitārisma radīšanas elementiem

«Bet būtu nepareizi uzskatīt, ka totalitārismu radīja specifiski vāciskais, nevis sociālistiskais elements. Kopīgais Vācijai ar Itāliju un Krieviju bija tieši sociālisma, nevis prūsisma dominance – un nacionālsociālisms nāca no masām un nevis no prūšu tradīcijās balstītiem un to atbalstošiem slāņiem.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 27. lpp. /