Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.07.2024.

38. citāts

Frīdrihs Hajeks par domas brīvību un vēlmi uzspiest uzskatus

«Vēlme uzspiest tautai uzskatus, kurus uzskata par tai derīgiem, protams, nav nekas jauns vai raksturīgs mūsdienām. Taču jauns ir arguments, ar ko daudzi mūsu intelektuāļi mēģina šādus centienus attaisnot. Mūsu sabiedrībā nav īstas domas brīvības, mēdz teikt, jo masu uzskatus un sliecības nosaka propaganda, reklāma, augstāko sabiedrības šķiru piemērs un citi apkārtējie faktori, kas ļaužu domāšanu neizbēgami ievirza iebrauktajās sliedēs. No tā tiek secināts: ja lielā vairuma ideālus un sliecības vienmēr nosaka apstākļi, ko mēs spējam kontrolēt, tad šis spēks būtu apzināti jāizmanto, lai ļaužu domas vērstu, mūsuprāt, vēlamajā virzienā.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 204.-205. lpp. /