Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

17.06.2024.

57. citāts

Frīdrihs Hajeks par bīstamiem ideālistiem

«Šie bīstamie ideālisti nesaredz: ja morālas atbildības uzņemšanās iekļauj spēka lietošanu, lai viņu morālie uzskati gūtu virsroku pār citās kopienās valdošajiem uzskatiem, tad šādas atbildības uzņemšanās var viņus nostādīt pozīcijā, kurā rīkoties morāli kļūst neiespējami. Uzspiest šādu neizpildāmu morālo uzdevumu uzvarējušajām nācijām ir drošs veids, kā tās morāli sabojāt un diskreditēt.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 280. lpp. /