Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

19.04.2024.

22. citāts

Frīdrihs Hajeks par kolektīvu vajadzību apmierināšanu

«Aizraušanās ar «kolektīvu mūsu vajadzību apmierināšanu», ar ko mūsu sociālisti tik labi sagatavojuši ceļu totalitārismam un kas paredz, ka mēs savām baudām un nepieciešamībām nodotos nozīmētā laikā un noteiktā formā, protams, ir daļēji domāts kā politiskās audzināšanas līdzeklis. Bet tas ir arī plānošanas vajadzību rezultāts, kas pamatos nozīmē laupīt mums izvēli, lai sniegtu mums jebko, kas labāk iederas plānā, turklāt tajā brīdī, kad plāns to nosaka.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 133. lpp. /