Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

18.06.2024.

31. citāts

Frīdrihs Hajeks par morāles sistēmu

«No divām centrālajām katras kolektīvistiskās sistēmas iezīmēm – vajadzības pēc vispāratzītas mērķu sistēmas grupai un pār visu dominējošas vēlmes sniegt grupai varas maksimumu šo mērķu sasniegšanai – izaug noteikta morāles sistēma, kas dažos punktos sakrīt un citos krasi kontrastē ar mūsējo, bet atšķiras no tās vienā punktā, kas liek šaubīties, vai mēs to varam dēvēt par morāli: tā neatstāj individuālajai apziņai brīvību piemērot savus pašas likumus un pat nepazīst nevienu vispārēju likumu, ko indivīdam pieprasa vai ļauj ievērot jebkuros apstākļos.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 185. lpp. /