Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

12.08.2024.

53. citāts

Frīdrihs Hajeks par ekonomisko plānošanu starptautiskā mērogā

«Iedoma, ka ekonomisko dzīvi plašā teritorijā ar daudziem dažādiem cilvēkiem var vadīt vai plānot ar demokrātisku procedūru palīdzību, parāda pilnīgu neizpratni par problēmām, ko šāda plānošana izraisītu. Plānošana starptautiskā mērogā pat vairāk nekā nacionālā mērogā var būt tikai kaila uz spēku balstīta vara, kur maza grupa uzspiež visiem pārējiem tādus standartus un nodarbinātību, ko plānotāji uzskata par piemērotiem visiem citiem. Katrā ziņā ir skaidrs, ka tāda veida Grossraumwirtschaft, kādu cenšas sasniegt vācieši, var sekmīgi īstenot tikai kungu rase, Herrenvolk, nežēlīgi uzspiežot pārējiem savus mērķus un idejas. Ir nepareizi vāciešu parādīto nežēlību un mazāku tautu vēlmju un ideālu neievērošanu uzskatīt vienkārši par viņu īpašā ļaunuma pazīmi; šīs lietas par neizbēgamām padara viņu izvirzītā uzdevuma daba. Ķerties pie ekonomiskās dzīves vadības pār ļaudīm ar ļoti atšķirīgiem ideāliem un vērtībām nozīmē uzņemties pienākumus, kas liek izmantot spēku; tas nozīmē ieņemt amatu, kurā vislabākie nodomi nevar novērst nepieciešamību rīkoties veidā, kas dažiem skartajiem noteikti liksies augstākajā mērā amorāls.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 275.-276. lpp. /