Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

14.04.2024.

26. citāts

Frīdrihs Hajeks par priekšrokas došanu brīvībai vai nodrošinātībai

«Kur atzinību un augstāku stāvokli panāk gandrīz vienīgi, kļūstot par algotu valsts kalpotāju, kur pildīt kāda piešķirtu uzdevumu ir slavējamāk nekā pašam izvēlēties savu noderīguma sfēru, kur visus centienus, kas nesniedz atzītu vietu oficiālajā hierarhijā vai neļauj pretendēt uz fiksētiem ienākumiem, uzskata par mazvērtīgākiem un pat nedaudz apkaunojošiem, tur nevar gaidīt, ka daudzi ilgstoši dotu priekšroku brīvībai un nevis nodrošinātībai. Un tur, kur alternatīva atkarīga stāvokļa nodrošinātībai ir pavisam nedrošs stāvoklis, kurā nicina gan par panākumiem, gan par neveiksmēm, tikai retais pretosies nodrošinātības kārdinājumam par brīvības cenu.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 169. lpp. /