Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

17.06.2024.

17. citāts

Frīdrihs Hajeks par privilēģijas jēdziena nozīmi

«Konflikts starp formālo taisnīgumu un formālo vienlīdzību likuma priekšā no vienas puses un mēģinājumiem īstenot dažādus materiālā taisnīguma un vienlīdzības ideālus no otras puses arī izskaidro plaši izplatīto «privilēģijas» jēdziena pārpratumu, kam seko nepareiza tā lietošana. Minēsim tikai svarīgāko šīs nepareizās lietošanas piemēru – termina «privilēģija» attiecināšanu uz īpašumu kā tādu. Tā tiešām būtu privilēģija, ja, piemēram, kā tas kādreiz pagātnē bijis, zemes īpašumi būtu paredzēti tikai aristokrātijai. Un tā ir privilēģija, ja, kā tas ir mūsdienās, tiesības ražot vai pārdot noteiktas lietas atļauts noteiktiem varasiestāžu izraudzītiem cilvēkiem. Bet jebkādu privātīpašumu, ko visi var iegādāties pēc vienādiem likumiem, saukt par privilēģiju tāpēc, ka tikai dažiem izdodas to iegādāties, nozīmē laupīt vārdam «privilēģija» tā nozīmi.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 110. lpp. /