Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

23.07.2024.

60. citāts

Frīdrihs Hajeks par starptautisko ekonomisko plānošanu un nāciju pakļaušanos

«Ir interesanti vērot, kā tie, kas pozicionējas kā visrūdītākie reālisti un nelaiž garām nevienu iespēju pasmieties par «utopistiem», kuri tic starptautiskas politiskās kārtības iespējamībai, tomēr uzskata par īstenojamāku daudz tiešāku un bezatbildīgāku iejaukšanos dažādo tautu dzīvē ar ekonomiskās plānošanas palīdzību; un viņi tic: kad varu, kāda līdz šim pat sapnī nebija rādījusies, nodos starptautiskai valdībai, ko nesen vēl attēloja kā nespējīgu pat iedibināt vienkāršu likuma varu, šī milzīgā vara tiks izmantota tik nesavtīgi un tik acīmredzami taisnīgi, ka gūs vispārēju atbalstu. Ja kaut kas ir acīmredzams, tad noteikti šis: ja arī nācijas varētu sekot formāliem likumiem, kuriem tās piekritušas, tās tomēr nekad nepakļausies no starptautiskas ekonomiskās plānošanas izrietošai vadīšanai – ja arī tās var piekrist spēles noteikumiem, tās nekad nepiekritīs prioritāšu secībai, kurā viņu pašu vajadzību vietu un to atļauto attīstības ātrumu nosaka vairākuma balsojums. Pat ja tautas kādas ilūzijas dēļ par šādu ierosinājumu nozīmi sākumā piekristu nodot šādas pilnvaras kādai starptautiskai organizācijai, tās drīz vien atskārstu, ka deleģējušas ne tikai tehnisku uzdevumu, bet gan visaptverošu varu pār savu dzīvi.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 282.-283. lpp. /