Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

14.04.2024.

13. citāts

Frīdrihs Hajeks par demokrātiju un kapitālismu

«Tagad bieži saka, ka demokrātija nepacietīs «kapitālismu». Ja «kapitālisms» šeit nozīmē konkurences sistēmu, kas balstīta uz brīvu rīkošanos ar privātīpašumu, tad ir daudz svarīgāk saprast, ka demokrātija ir iespējama tikai šādā sistēmā. Kad pār to sāk dominēt kolektīvistiskais uzskats, demokrātija neizbēgami sevi iznīcina.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 97.–98. lpp. /