Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

16.04.2024.

14. citāts

Frīdrihs Hajeks par demokrātijas un dikatūras būtību

«Demokrātija būtībā ir līdzeklis, utilitārs rīks iekšēja miera un individuālas brīvības sargāšanai. Kā tāda tā nekādā ziņā nav nekļūdīga un droša. Neaizmirsīsim arī, ka zem autoritāras varas nereti ir bijis vairāk kulturālās vai garīgās brīvības nekā dažās demokrātijās – un ir vismaz iedomājams, ka ļoti homogēna un doktrināra vairākuma valdībā demokrātiska pārvalde varētu būt tikpat apspiedoša kā ļaunākā diktatūra. Taču mūsu doma nav, ka diktatūra neizbēgami izskauž brīvību, bet gan, ka plānošana noved pie diktatūras, jo diktatūra ir visefektīvākais koercijas un ideālu uzspiešanas instruments un kā tāda tā ir būtiska, lai būtu iespējama plaša apjoma centrālā plānošana. Konflikts starp plānošanu un demokrātiju rodas vienkārši no tā, ka demokrātija ir šķērslis brīvības apspiešanai, ko pieprasa ekonomiskās darbības pārvaldība. Bet, līdzko demokrātija pārstāj darboties kā individuālās brīvības garants, tā tikpat labi var kādā formā pastāvēt totalitārā režīmā.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 98. lpp. /