Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

13.07.2024.

39. citāts

Frīdrihs Hajeks par kolektīvistisko domāšanas traģēdiju

«Kolektīvistiskās domāšanas traģēdija slēpjas tajā, ka vispirms tā saprātu izvirza priekšplānā, tomēr beigās iznīcina, jo pārprot norisi, no kuras atkarīga saprāta izaugsme. Var pat teikt, ka paradokss visā kolektīvisma mācībā un tās prasībā pēc «apzinātas» kontroles vai «apzinātas» plānošanas ir tāds, ka tās neizbēgami noved pie prasības kāda indivīda prātam valdīt pār visiem, – turpretī tikai individuālisma pieeja sociālajām parādībām liek mums apzināties pārindividuālos spēkus, kas vada saprāta izaugsmi.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 206.-207. lpp. /