Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

23.07.2024.

29. citāts

Frīdrihs Hajeks par sabiedrību un indivīdiem

«Ja «sabiedrība» vai valsts ir svarīgāka par indivīdu, ja tām ir pašām savi mērķi, kas nav atkarīgi no individuālajiem un ir par tiem pārāki, tad par sabiedrības locekļiem var uzskatīt tikai tos indivīdus, kas strādā to pašu mērķu labā. No šī uzskata nepieciešami izriet, ka personu respektē tikai kā grupas locekli, tas ir, tikai ja un ciktāl tas strādā atzītu kopīgo mērķu labā, un ka visu savu cieņu tas gūst tikai no šīs līdzdalības un nevis vienkārši no tā, ka viņš ir cilvēks. Vēl vairāk, pats cilvēces un līdz ar to jebkāda veida internacionālisma jēdziens ir pilnībā radušies no individuālistiska skatījuma uz cilvēku, un tiem nevar būt vieta kolektīvistiskā domāšanas sistēmā.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 179. lpp. /