Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.05.2024.

12. citāts

Frīdrihs Hajeks par «sociālo mērķi» vai «kopīgo nolūku»

««Sociālais mērķis» vai «kopīgs nolūks», uz kuru sabiedrība jāorganizē, parasti tiek nenoteikti raksturots kā «kopīgais labums», «vispārējā labklājība» vai «vispārējās intereses». Nav jāvelta daudz pārdomu, lai saprastu, ka šiem apzīmējumiem nav pietiekami skaidra nozīme, lai varētu noteikt konkrētu darbības virzienu. Miljonu ļaužu labklājību un laimi nevar izmērīt pēc vienas skalas kā lielāku vai mazāku. Tautas labklājība, gluži kā cilvēka laime, ir atkarīga no ļoti daudzām lietām, ko var sagādāt bezgalīgi daudzās kombināciju variācijās. To nevar adekvāti izteikt kā vienotu mērķi, bet tikai kā mērķu hierarhiju, visaptverošu vērtību skalu, kurā sava vieta ir katra cilvēka katrai vajadzībai.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 79. lpp. /