Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

06.08.2024.

6. citāts

Frīdrihs Hajeks par civilizācijas krīzes un progresa skaidrojumiem

«Kad civilizācijas gaita negaidīti maina virzienu – kad cerētā pastāvīgā progresa vietā mums uzglūn aizgājušos barbarisma laikmetos iederīgs ļaunums –, mēs dabiski vainojam visu, tikai ne sevi. Vai tad mēs neesam tiekušies uz gaišāku nākotni, un vai daudzi no mūsu labākajiem prātiem nav nepagurdami strādājuši, lai pasauli uzlabotu? [..] Mēs esam gatavi pieņemt gandrīz jebkuru pašreizējās civilizācijas krīzes skaidrojumu, izņemot to, ka pašreizējais pasaules stāvoklis varētu būt izrietējis no nopietnas mūsu kļūdas un ka tiekšanās pēc mums visdārgākajiem ideāliem acīmredzot novedusi pie pavisam cita iznākuma, nekā cerēts.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 29.-30. lpp. /