Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

18.06.2024.

37. citāts

Frīdrihs Hajeks par apspiešanas paciešanu sociālisma vārdā

«Ļaudis ir gatavi pieciest pat visļaunāko apspiešanu, ja to veic sociālisma vārdā, un totalitāras sistēmas radīšanu atklāti aizstāv cilvēki, kas izliekas runājam liberālo valstu zinātnieku vārdā; pat vēl vairāk, atklāti cildināta tiek arī neiecietība. Vai nesen kāds britu zinātniskais autors neaizstāvēja pat inkvizīciju, tāpēc ka, viņaprāt, tā «noder zinātnei topošās šķiras aizsargāšanai»? Šis uzskats, protams, praktiski nav atšķirams no tiem uzskatiem, kas nacistus noveda līdz zinātnieku vajāšanai, zinātnisko grāmatu dedzināšanai un sistemātiskai inteliģences iznīcināšanai pakļautajā tautā.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 204.-205. lpp. /