Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

16.04.2024.

61. citāts

Frīdrihs Hajeks par starptautisku tiesiskumu un brīvības nodrošināšanu

«Starptautiska organizācija, kas efektīvi ierobežo valsts varu pār indivīdu, būs viens no labākajiem miera garantiem. Starptautiskajam tiesiskumam jākļūst par garantu gan pret valsts tirāniju pār indivīdu, gan arī pret jaunās supervalsts tirāniju pār nacionālajām kopienām. Mūsu mērķim nav jābūt ne visuvarenai supervalstij, ne nenoteiktai «brīvu nāciju» savienībai, bet gan brīvu cilvēku nāciju kopienai. Mēs jau sen esam aizbildinājušies, ka kļuvis neiespējami starptautiskās lietās rīkoties tā, kā esam uzskatījuši par vēlamu, jo citi nespēlē pēc noteikumiem. Nākotnes iekārtojums būs iespēja parādīt, ka esam to domājuši nopietni un ka esam gatavi pieņemt tos pašus ierobežojumus savai rīcības brīvībai, ko kopīgo interešu vārdā uzskatām par nepieciešamu uzspiest citiem.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 289. lpp. /