Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

13.08.2024.

7. citāts

Frīdrihs Hajeks par filozofijas tēvu brīdinājumiem

«Tomēr izšķirīgais, ko mūsu ļaudis vēl īsti neaptver, ir nevis tikai pēdējās paaudzes laikā notikušo pārmaiņu apmērs, bet tas, ka tās nozīmē pilnīgu mūsu priekšstatu un sociālās iekārtas evolūcijas virziena maiņu. [..] Un tomēr šī attīstība tikai apstiprina mūsu joprojām atzītās liberālās filozofijas tēvu brīdinājumus. Mēs pamazām esam atmetuši ekonomisko brīvību, bez kuras personiskā un politiskā brīvība nekad nav pastāvējusi.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 32. lpp. /