Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

25.05.2024.

10. citāts

Frīdrihs Hajeks par sociālismu, kas nomainījis liberālismu

«Tas, ka sociālisms nomainījis liberālismu kā lielā vairuma progresīvo cilvēku atbalstītu mācību nenozīmē vienkārši to, ka viņi aizmirsuši pagātnes lielo liberālo domātāju brīdinājumus par kolektīvisma sekām. Tā ir noticis tāpēc, ka viņus pārliecinājuši par pavisam pretējo tam, ko šie vīri paredzēja. Neparasti ir tas, ka tas pats sociālisms, ko ne tikai pirmsākumā atzina par briesmīgāko draudu brīvībai, bet kas arī pavisam atklāti aizsākās kā reakcija pret Franču revolūcijas liberālismu, ir ieguvis vispārēju atzinību zem brīvības karoga. Tagad reti atceras, ka sociālisms savos pirmsākumos bija atklāti autoritārs.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 45. lpp. /