Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.07.2024.

50. citāts

Frīdrihs Hajeks par nacionālām robežām

«Mazāk acīmredzami, bet ne mazāk reāli ir draudi mieram, kas ceļas no mākslīgi uzturētas visu vienas valsts iedzīvotāju ekonomiskās solidaritātes un no jaunajiem pretēju interešu blokiem, ko rada plānošana nacionālā mērogā. Nav nedz vajadzīgs, nedz vēlams, ka nacionālās robežas iezīmētu asas atšķirības dzīves līmenī, ka piederība pie kādas nacionālas grupas ļautu baudīt pavisam citus labumus, nekā bauda citu grupu locekļi. Ja dažādu nāciju rīcībā esošos resursus uzskata par ekskluzīvu šīs nācijas kā veseluma īpašumu, ja starptautiskās ekonomiskās attiecības nav attiecības starp indivīdiem, bet arvien vairāk kļūst par attiecībām starp veselām nācijām, kas organizētas kā tirdzniecības vienības, tad šie resursi neizbēgami kļūst par nesaskaņu un skaudības avotu starp nācijām.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 272. lpp. /